X
تبلیغات
رایتل
2 little butterflies

2 little butterflies

you & me & God... makes 3

 

 

مرا دگر رها کن...

 

مرا دگر رها کن...

من این تنهایی را دوست دارم؛من این تنهایی در قفس تن را دوست دارم،تا لحظه ی رهایی ام!...تا زمان جدایی ام!

من این عاشق بودن را...عاشق تو بودن...عاشق تو بودن و بدون تو بودن...این عادت را...من این عادت را دوست دارم!

حداقل تا زمانیکه تو مرا نمی خواهی...!

بگذار تنها بمانم با این غم نبود تو...با شوق وجود تو...بگذار...بگذر...!

بگذار تنها بمانم...همانند خدایم،خدایی که تو را به من بخشید...و سهمی از تنهاییش را...

بگذار تنها بمانم!من در این تنهایی زاده شده ام...مرا از زادگاهم جدا مکن!مرا در گیر قیل و قال زمینی بودن مکن!من تا اینجا هستم سبز می مانم!مرا پژمرده و زار می خواهی؟!مرا  نشکن... 

ساقه ی من توان حتی تلنگری هم ندارد!

قول می دهم دگر بهانه ی نبودنت را نگیرم!من اینجا از دور تو را می بوسم...از دور برایت نامه های عاشقانه می نویسم!از دور برایت هدیه می فرستم...حتی از دور برایت میمیرم...فقط...تنهایم بگذار!

می دانم...خودت هم می خواهی بروی!...این را چشمانت فریاد می زند...صدای گام هایت را می گویم، 

...می شنوی؟!

ببینم اصلا صدایم را می شنوی؟!

پس برو...فقط ،قبل از رفتن...فقط یک خواهش کوچک...بعضی اوقات...نه، گاهی...هر از گاهی یادم کن!من تمام اوقات نفس کشیدنم را به یاد تو بودم...می دانی!می دانم که می دانی!هرچه نباشد عمری عاشقت بودم!هنوز هم هستم...

دیگر برو...بگذار...بگذر...فقط گاهی یادم کن!با فاتحه ای شاید...


یکشنبه 17 آبان‌ماه سال 1388 | 3 نظر